kolorowe Kredki
 • Facebook
pvc2000x800.jpg

       ZAPISY NOWYCH UCZNIÓW 

 

Zapisy nowych uczniów na rok szkolny  2022/2023 odbywać się będą online od 1 czerwca 2022 r.

Wszystkich zainteresowanych zapisaniem dzieci do szkoły, prosimy o przesłanie wypełnionego

“Formularza rejestracyjnego na rok szkolny 2022/23”, '' Kontraktu'' oraz aktu urodzenia dziecka/dzieci.  w formacie PDF na adres mailowy polskaszkola@pceikwarrington.co.uk, a także zapoznanie się z Regulaminem Szkoły  oraz Opłatami dostępnymi na naszej stronie internetowej. 

Nabór do szkoły

 • Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w Warrington jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.

 • Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacja obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.

 • Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.

 • Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy oraz podpisują dołączone dokumenty .

 • Wypełnione dokumenty w formacie PDF należy przesłać na adres mailowy  polskaszkola@pceikwarrington.co.uk

Po otrzymaniu maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia dziecka/dzieci do klasy prosimy o uiszczenie wpisowego w wysokości 20 funtów za dziecko w ciągu 48 godzin od otrzymania maila.

 • Wpłatę wpisowego prosimy uiszczać na konto

The Polish Centre of Education and Culture (dane zawarte w Zasadach Dokonywania Płatności)

zamieszczając w  tytule przelewu Imię i Nazwisko dziecka.

 • Liczba miejsc w klasie jest w chwili obecnej ograniczona do 30 uczniów.

 • Jeśli dziecko zostało wpisane na listę oczekujących, prosimy o NIE DOKONYWANIE WPŁAT wpisowego do czasu otrzymania maila z potwierdzeniem przyjęcia dziecka/dzieci do szkoły.

 • Nie wpłacenie wpisowego w określonym czasie jest równoznaczne z przesunięciem dziecka/dzieci na listę oczekujących.

 • Przesłanie pisemnej rezygnacji (do pobrania na stronie pceikwarrington.co.uk) z miejsca w szkole do dnia 31/07/2022 będzie równoznaczne ze zwrotem wpisowego.

 • Wpisowe nie będzie zwracane gdy rezygnacja zostanie przesłana po 31/07/2022 lub też nie zostanie zachowany charakter formalny rezygnacji.

warr.jpg
pobierz.jpg
meadowside_logo_400x400.jpg
pobierz.jpg
cheshire-community-foundation-logo-slide
orpeg.png
n.png
pobierz (3).png