kolorowe Kredki
 • Facebook
pvc2000x800.jpg

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

W POLSKIM CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W WARRINGTON

 

 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejszy dokument określa płatności obowiązujące w Polskim Centrum Edukacji i Kultury w Warrington. Dokument obowiązuje wszystkim Rodziców / Opiekunów prawnych uczniów uczących się w Polskim Centrum Edukacji i Kultury w Warrington.

 1. WPISOWE

 1. Rodzic / Opiekun prawny podczas zapisywania dziecka/dzieci do Polskiego Centrum Edukacji i Kultury jest zobowiązany do uiszczenia wpisowego w wysokości £20.

 2. Wpisowe jest opłatą jednorazową i musi być uiszczona za każde dziecko.

 3. Wpisowa odejmowana jest od wysokości czesnego w chwili jego wpłaty.

 4. Za dzieci wypisane z PCEiK oraz ponownie zapisane do Centrum również pobierane jest wpisowe w wysokości £20.

 

 1. CZESNE

Czesne jest opłatą roczną, niezależną od ilości sobót. Czesne w roku szkolnym 2022-2023 wynosi:

Jeśli decydują się Państwo na wpłatę jednorazową, powinna być ona uiszczona do końca września 2022 roku.

 

 

1. RATY

Rodzic / Opiekun prawny może wnioskować o rozbicie czesnego na raty. W przypadku tym wysokość rat jest następująca.

Każda rata powinna zostać uiszczona do 10 każdego miesiąca.

 1. OPŁATY DODATKOWE:

 1. Rodzic / Opiekun prawny dzieci uczących się PCEiK zobowiązany jest do zakupu zeszytów ćwiczeń oraz książek używanych przez ucznia w ciągu roku szkolnego.

 2. W chwili gdy PCEiK oferuje podręczniki dla uczniów Rodzic / Opiekun prawny zobowiązany jest do zapłacenia kaucji za podręczniki szkolne użyczone uczniowi na okres roku szkolnego w wysokości £20. Kaucja zostanie oddana po zwróceniu podręczników nadających się do dalszego używania przez Centrum. W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu nowego egzemplarza. W takim przypadku wysokość kaucji pozostaje taka sama i zostanie oddana w chwili zwrotu podręczników do Centrum. W przypadku braku zwrotu podręczników kaucja zostanie zatrzymana.

 3. Rodzic / Opiekun prawny dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne jest zobowiązany do uiszczanie opłat zgodnie cennikiem podanym na stronie internetowej PCEiK za miesiąc z góry do 10 każdego miesiąca.

 4. Rodzic / Opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdy egzamin państwowy z języka polskiego:

  • Egzamin GSCE – £250

  • Egzamin A-Level - £350

 5. Rodzic / Opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty £3 za dziecko, na rzecz Macierzy Polskiej w Londynie.

 

 1. SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI:

Opłaty powinny być wpłacane na konto bankowe

The Polish Centre of Education and Culture in Warrington

SORT CODE: 20-82-13

ACCOUNT NUMBER: 93524884

 1. SPÓŹNIENIA Z OPŁATĄ ZA SZKOŁĘ:

 1. Spóźnienia z opłatą za czesne będzie skutkować naliczaniem opłat karnych w wysokości £50 za każdą nieopłacona w terminie ratę czesnego.

 2. Tylko uczniowie mający uregulowane wszystkie płatności (czesne, kaucja za podręcznik, opłata za zeszyt ćwiczeń, opłata za zajęcia pozalekcyjne, ewentualne kary itp.) otrzymają raport roczny osiągnięć ucznia oraz dyplom ukończenia klasy.

 

 1. ZALEGŁE PŁATNOŚCI:

 1. W ciągu 7 dni od dnia terminowej opłaty będziemy informować Państwa drogą elektroniczną o spóźnieniu z opłatą.

 2. Zaległość z opłatą za dwie raty czesnego, będzie skutkować otrzymaniem listownej informacji z ostatecznym terminem uregulowania opłaty. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany będzie to skutkować utratą miejsca w PCEiK przez Państwa dziecko.

 3. Brak opłacenia kary za nieobycie dyżuru będzie tak samo traktowane jak brak opłaty za czesne.

 4. Notoryczne spóźnianie się z opłatami może również skutkować utratą miejsca w PCEiK.

 5. Decyzje dotyczące usunięcia z listy uczniów będą podejmowane indywidulnie przez Zarząd Centrum.

 6. Rezerwacja miejsca na kolejny rok szkolny jest możliwa dopiero po uregulowaniu wszelkich płatności za poprzedni rok szkolny.

 

 1. REZYGNACJA ZE SZKOŁY:

 1. Rodzic / Opiekun prawny jest zobowiązany pisemnie poinformować Centrum o rezygnacji z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

 2. Jeżeli rezygnacja nastąpi z zachowaniem tego terminu nadpłata zostanie wrócona na konto wskazane pisemnie przez Rodzica / Opiekuna prawnego dziecka.

tabela 1.png
tebela 2.png
warr.jpg
pobierz.jpg
meadowside_logo_400x400.jpg
pobierz.jpg
cheshire-community-foundation-logo-slide
orpeg.png
n.png
pobierz (3).png